دهم اردیبهشت روز ملی خلیج فارس بر تمامی ایرانیان مبارک باد

۲۳۸ بازدید

 

نام خلیج فارس، یک نام بی نظیر، یک نام سربلند

 

رنگ خلیج فارس، همرنگ آسمان، ناب و شکوهمند

 

چون پرچم سه رنگ، این نام آشنا، در قلب من نشست

 

نام خلیج فارس، مفهوم زندگی، آیینه ی من است

(۰) دیدگاه