کارگاه تخصصی آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی علمی

۲۰۶ بازدید

به مناسبت هفته آموزش کتابخانه موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برگزار می کند
کارگاه تخصصی با موضوع:
"آشنایی با پایگاههای اطلاعاتی علمی و نرم افزار مدیریت منابع"
ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد عمران

مدرس : سر کار خانم فرزانه فرجامی
کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی
سرپرست کتابخانه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

زمان: سه شنبه 12 اردیبهشت 1391 – ساعت 14-12
مکان: سایت دانشجویان کارشناسی ارشد

 

(۰) دیدگاه