برگزاری مسابقات فوتسال با حضور 16 تیم از گروههای آموزشی و کارکنان مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

۲۹۸ بازدید

تاریخ شروع مسابقات : 1391/02/09

محل برگزاری مسابقات : بلوار سرافرازان - سرافرازان 13- سالن ورزشی سرافرازان

مجری : کمیته ورزشی  فوتسال مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

برنامه هفته دوم مسابقات فوتسال

(۰) دیدگاه