کارگاه تخصصی شیوه تدوین و نگارش پایان نامه برگزار گردید.

۲۹۸ بازدید

به مناسبت هفته آموزش، کتابخانه موسسه، کارگاه تخصصی با موضوع " شیوه تدوین و نگارش پایان نامه با تاکید بر شیوه APA " ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد عمران برگزار نمود.

این کارگاه که سه شنبه 12 اردیبهشت 1391  توسط  سر کار خانم مرضیه مقرونی کارشناس ارشد علوم کتابداری و اطلاع رسانی و مسئول کتابخانه موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری ، در سایت دانشجویان کارشناسی ارشد در ساختمان شماره یک برگزار گردید، با استقبال زیاد دانشجویان
 روبرو شد.
موضوعات مطرح شده در این کارگاه شامل عناوین ذیل بود :
-    رهنمودهایی پیرامون انتخاب موضوع پایان نامه
-    تشریح ساختار و فصل بندی استاندارد پایان نامه
-    آشنایی با دستورالعمل های صوری دانشگاهها در خصوص پایان نامه نویسی
-    آشنایی با شیوه های جهانی نگارش متون علمی و مآخذ نویسی، بویژه روش انجمن روانشناسان آمریکا (APA)
-    شیوه نگارش و استخراج مقاله پایان نامه و چاپ در مجلات معتبر
 

 

(۰) دیدگاه