مهارتهای زندگی

۲۲۸ بازدید

مهارتهای زندگی همانگونه که از نامش پیداست روشها و مهارتهای اصلی و ضروری برای یک زندگی سالم و سازنده است. این مهارتها مجموعه ای از توانایی ها هستند که قدرت سازگاری و رفتار مثبت و کارآمد را افزایش می دهند، در نتیجه شخص قادر می گردد بدون صدمه زدن به خود و دیگران مسئولیتهای مربوط به نقش اجتماعی خود را بپذیرد.
محققان تأثیر مثبت مهارتهای زندگی را در کاهش ابتلا به آسیبهای اجتماعی، افزایش استفاده بهینه از ظرفیتها و توانمندیهای هوشی، پیشگیری از رفتارهای خشونت آمیز، افزایش خوداتکایی و اعتماد به نفس و ... مورد تأیید قرار داده اند.
در این راستا کار گاه آموزش "مهارتهای زندگی" با رویکرد افزایش خودآگاهی و با هدف آشنایی بیشتر دانشجویان مؤسسه با  با مهارتهای زندگی و کاربرد آن در زندگی فردی و اجتماعی و با سرفصلهای آموزش مهارتهای توانایی ارتباط مؤثر، مدیریت هیجانها، مقابله با خشم و عصبانیت و مهارت رفتار جرأتمندانه طی پنج جلسه متوالی در کلاس 22 مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برگزار گردید که آغاز کارگاه 24/1/91 و پایان آن 21/2/91 بود.
در اینجا به توضیح مختصری در خصوص مهارتهای مذکور می پردازیم:
* مهارت توانایی ارتباط مؤثر که به فرد کمک می کند تا بتواند نظرات، عقاید، خواسته ها، نیازها و هیجانات خود را به شیوه ای متناسب و منطبق با فرهنگ جامعه ابراز نماید و به هنگام نیاز بتواند از دیگران درخواست کمک و راهنمایی نماید.
* برقراری روابط دوستانه، روابط گرم خانوادگی، روابط بدون خشونت و انفعال یک منبع مهم حمایت اجتماعی است که دانشجویان در کلاس مهارت رفتار جرأتمندانه آموزش می بینند.
* توانایی مقابله با هیجانها نیز فرد را قادر می سازد تا علاوه بر تشخیص هیجانات در خود و دیگران بتواند واکنشهای مناسبی از خود بروز دهدو اگر با حالاتی نظیر خشم و اضطراب رو به رو می گردد اجازه ندهد تأثیرات منفی آنها، سلامت جسم و روح وی را به خطر اندازد. مدیریت هیجانات منفی راهکارهای مناسب را در مقابل این نوع هیجانات آموزش می دهد و فرد را به سلاح آرامش، خویشتنداری و حل مسأله ی مناسب مجهز می سازد.
 

(۰) دیدگاه