کسب رتبه سوم مسابقات سازه های ماکارانی شرق کشور توسط دانشجویان موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

۱۶۶ بازدید

سومین دوره مسابقات سازه های ماکارانی در شرق کشور در مورخ 27/2/1391 در مؤسسه آموزش عالی اشراق بجنورد با حضور بیش از 30 تیم برگزار گردید.    مسابقات در سطح بالایی ببوده و تیم 1 سانتو (انجمن علمی عمران مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری ) متشکل از دانشجویان : علی نوروزی و حسن صالحی و استاد راهنما تیم آقای مهندس محمد هادی انفرادی توانستند در این دوره از مسابقات مقام سوم را کسب نمایند.

(۰) دیدگاه