اعتکاف بزرگ دانشجویان

۲۰۰ بازدید

مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیرانتفاعی مشهد مقدس
زمان: 15 تا 17 خرداد ماه
مهلت ثبت نام: 10 خرداد ماه
باتوجه به محدودیت مکان، ظرفیت محدود می باشد و اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کرده اند.
www.etekaf-khu.com

                   
                                                                                         (کانون قرآن و عترت فرهنگی)
 

(۰) دیدگاه