نشریه علمی ترویجی مهندسی سازه

۲۶۴ بازدید

نشریه علمی ترویجی مهندسی سازه  - ثبت شده در کمیسیون نشریات علمی کشور

 

 

مدیر مسئول : دکتر علی قیامی مدیر گروه عمران موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

سردبیر : دکتر فرزاد شهابیان عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

اعضای هیات تحریریه :

دکتر اسماعیل آیتی

دکتر محمدرضا اصفهانی

دکتر فریدون ایرانی

دکتر محمود فغفور مغربی

دکتر هاشم شریعتمدار

دکتر فرزاد شهابیان

دکتر امین رضا کمالیان

دکتر علی قیامی باجگیران

دکتر جواد واثقی امیری

کارشناس مجله : آقای مهندس علی غفاری

تلفن ثابت :  17-8550512-0511

شماره همراه : 09366806502

ایمیل : ‌se.magazin@eqbal.ac.ir

 

 

موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری

(۰) دیدگاه