قابل توجه دانشجویان مهندسی مکانیک

۲۱۹ بازدید

ساعت امتحان درس فیزیک 1 ،در پورتال دانشجویی اشتباها ثبت شده است. بدین وسیله اعلام می گردد ساعت صحیح برگزاری امتحان 8 صبح روز دوشنبه 5/4/91 می باشد.

(۰) دیدگاه