قابل توجه دانشجویان عمران وکامپیوترومعماری

۱۹۷ بازدید

امتحانات زبان خارجه گروه های عمران و کامپیوتر،آقای سید محمد نوعی، در همان ساعات وروزهایی که در پورتال دانشجویی ثبت شده برگزار می گردد وهیچگونه تغییری نخواهد داشت.
امتحان زبان خارجه گروه معماری که در مورخ 28/3/91 برگزار نگردید در تاریخ 8/4/91 ساعت 16-14 برگزار خواهد شد
 

(۰) دیدگاه