شهید بهشتی از دیدگاه امام خمینی

۲۴۵ بازدید

•    بهشتی، مظلوم زیست و مظلوم مُرد و خار در چشم دشمنان اسلام بود.
•    بهشتی، یک ملت بود.
•    من بیش تر از بیست سال ایشان را می شناختم و برخلاف آن چه این بی انصاف ها در سراسر کشور تبلیغ کردند و مرگ بر بهشتی گفتند، من او را یک فرد متعهد، مجتهد، مدیر، علاقه مند به ملت، علاقه مند به اسلام و به درد بخور برای جامعه خودمان می دانستم.
•    ایشان را من بیست سال بیشتر می شناختم، مراتب فضل ایشان و مراتب تعهد ایشان برمن معلوم بود و آنچه که من راجع به ایشان متأثر هستم، شهادت ایشان در مقابل او ناچیز است و مظلومیت ایشان در این کشور بود.

 

(۰) دیدگاه