مسابقات قرآن کارکنان دانشگاه های سراسر کشور برگزار شد.

۲۱۶ بازدید

 دومین دوره مسابقات قرآن کارکنان دانشگاه های سراسر کشور (بخش کتبی درون دانشگاهی) در مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برگزار شد.

مسابقه مذکور در روز چهارشنبه 28/4/91 رأس ساعت 9 با حضور تعدادی از کارکنان مؤسسه به صورت کتبی و در دو بخش "دقایقی با قرآن" و "زندگانی چهارده معصوم (ع)" در کلاس 12 مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری برگزار گردید که پس از بررسی نتایج از سوی دبیرخانه مسابقات نفرات برگزیده اعلام و به مرحله کشوری که در ۳ الی ۵ شهریور ماه ۱۳۹۱ در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می گردد، راه خواهند یافت.

(۰) دیدگاه