آئین نامه مرکز مشاوره دانشجویی

۱۹۸ بازدید

در هشتمین جلسه هیات امنای موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری که در تاریخ  15/05/1391 تشکیل شد آئین نامه تشکیل مرکز مشاوره دانشجویی 10 ماده و 7 تبصره به تصویب رسید

 

دریافت آئین نامه

(۰) دیدگاه