پرتال وام دانشجویی

۳۴۸ بازدید

دانشجویانی که از وام شهریه استفاده مینمایند میتوانند با مراجعه به وب سایت اطلاعات زیر را کسب نمایند:

1-مبلغ وام واریز شده به حساب دانشجو

2- تعداد اقساط واریزی دانشجو به حساب صندوق رفاه

*نام کاربری : شماره ملی با در نظر گرفتن خط تیره

رمز ورود: شماره ملی با در نظر گرفتن خط تیره

ادرس :  http://bp.eqbal.ac.ir

(۰) دیدگاه