شارژ ریالی کارت تغذیه از طریق اینترت

۲۹۱ بازدید

دانشجویان گرامی از این پس میتوانند با مراجعه به سایت دانشگاه قسمت دسترسی سریع ،بخش افزایش اعتبار ریالی کارت تغذیه نسبت به شارژ ریالی کارت خود اقدام نمایند .ضمنا دانشجویان برای استفاده از این امکان بایستی دارای کارت بانکی عضوشبکه شتاب و رمز دوم کارت باشند.

(۰) دیدگاه