برنامه زمانی ثبت¬نام از پذیرفته¬شدگان آزمون کاردانی پیوسته سال 1391

شنبه ۸ مهر ۱۳۹۱
۴۵۵ بازدید

برنامه زمانی ثبت­نام از پذیرفته­شدگان آزمون کاردانی پیوسته  سال 1391

براساس حرف اول نام خانوادگی آنان

 

روز و تاریخ ثبت نام

ترتیب حرف اول نام خانوادگی

یکشنبه 9/7/91

الف       تا       ز

دوشنبه 10/7/91

س         تا       ق

سه‌شنبه 11/7/91

ک         تا       ی

 

تذکر مهم:

برادران مشمولبدون در نظر گرفتن زمانبندی فوق با در دست داشتن اصل آخرین مدرک تحصیلی ویک قطعه عکس 4*3 ،جهت مشخص شدن وضعیت نظام وظیفه ، مراجعه نمایند

(۰) دیدگاه