زمانبندی ومدارک لازم جهت ثبت نام کارشناسی ناپیوسته

دوشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۱
۴۸۱ بازدید

جدول برنامه زمانی ثبت نام

 

روز و تاریخ ثبت نام

ترتیب حرف اول نام خانوادگی

سه شنبه مورخ 11/7/1391

الف - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ

چهارشنبه مورخ 12/7/1391

ر - ز- ژ - س -  ش - ص- ض - ط – ظ- ع - غ

پنجشنبه مورخ 13/7/1391

ف - ق - ک  - گ - ل - م - ن - و - هـ - ی

 

 

 

 

ج- مدارک‌ لازم‌ برای‌ ثبت‌نام‌
1- اصل‌ شناسنامه‌  وکارت ملی و یکبرگ‌ فتوکپی‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها‌ .
2- 12 قطعه‌ عکس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری.(20  قطعه عکس تمام‌ رخ‌ 4×3  برادرانی که از معافیت تحصیلی استفاده میکنند )
3- مدرکی‌ که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ آنها را با توجه‌ به‌ مقررات‌ وظیفه‌ عمومی‌ مندرج در قسمت سوم صفحه 3 دفترچه راهنمای شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1391 (دفترچه شماره 1) مشخص‌ کند. (برای‌ برادران‌)
4- حکم‌ مرخصی‌ سالانه‌ یا موافقت‌ کتبی‌ و بدون‌ قید و شرط سازمان‌ متبوع‌ برای‌ کارمندان‌ دولت.
5-اصل‌ مدرک‌کاردانی‌ (فوق‌ دیپلم‌) و یا گواهی‌ مورد تأیید وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ وفناوری‌ یا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و یا شورای‌عالی‌انقلاب‌ فرهنگی مبنی‌ براینکه‌ برحسب‌ ضوابط دوره‌ کاردانی‌ را تا 31/6/1391 به‌ پایان‌ رسانیده‌ باشد.
 

 

(۰) دیدگاه