همایش آشنایی با دانشجویان جدید الورود رشته تحصیلی عمران

۱۷۸ بازدید

همایش آشنایی با دانشجویان جدید الورود رشته تحصیلی عمران در روز دوشنبه مورخ 10 مهر 91 در محل دانشگاه در دو نوبت صبح و بعد از ظهر برگزار گردید در این برنامه آقای دکتر قیامی مدیر گروه عمران موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری بیشتر به معرفی این رشته پرداختند و در ادامه نیز آقای مهندس صالحی ، آقای مهندس  غفاری ، آقای مهندس انفردای ،‌آقای مهندس بهرامی که از اساتید و هیات علمی گروه عمران موسسه هستند زمینه های پ‍ژوهشی و فرصت های شغلی و تحصیلات تکمیلی را برای دانشجویان باز گو کردند و درادامه سرکار خانم درگاهیان مسئول مرکز مشاوره به مرفی این مرکز و برنامه های این مرکز پرداختند و نهایتا نیز دانشجویان با انجمن علمی عمران ، اعداف انجمن در سال جاری و کارهای انجام شده آشنا شدند

(۰) دیدگاه