ثبت نام شانزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی تمدید شد

۴۷۳ بازدید

بنا به اطلاعیه ستاد ازدواج دانشجویی استان، ثبت نام شانزدهمین مراسم ازدواج دانشجویی تا 22/8/91 تمدید شد. دانشجویان محترم می توانند جهت انجام ثبت نام به سایت زیر مراجعه و نسبت به ثبت مشخصات خود اقدام نمایند.

www.ezdevaj.nahad.ir

 

(امور فرهنگی مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری)  

(۰) دیدگاه