خدمات فرهنگی- تفریحی با تخفیف ویژه دانشجویی

۴۷۷ بازدید

دانشجویان عزیز می توانند جهت دریافت خدمات فرهنگی- تفریحی نظیر بلیط سرزمین موجهای آبی، پارک ساحلی آفتاب، شهربازی سرزمین عجایب و... در ساعات اداری به امور فرهنگی مؤسسه واقع در طبقه اول ساختمان مرکزی (جدید) مراجعه نمایند.

(۰) دیدگاه