طرح پوشش بیمه تکمیلی دانشجویان در سال تحصیلی 92-91

۵۳۳ بازدید

طرح پوشش بیمه تکمیلی دانشجویان در سال تحصیلی 92-91 از طریق بخش پورتال دانشجویی سایت صندوق رفاه :
 دانشجویان متقاضی پوشش بیمه تکمیلی به پورتال دانشجویی سایت صندوق رفاه مراجعه و ضمن تایید اطلاعات خود در بانک اطلاعات صندوق رفاه ،جهت ثبت نام بیمه تکمیلی اقدام نمایند.
آدرس پورتال دانشجویی صندوق رفاه:http://81.91.152.234          
جهت  نام کاربری و  کلمه عبور کد ملی وارد نمایید.
 

(۰) دیدگاه