مدارک لازم برای ثبت نام در رشته های تحصیلی دوره های کارشناسی ناپیوسته

۷۴۹ بازدید

1- اصل‌ شناسنامه‌  وکارت ملی و یکبرگ‌ فتوکپی‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها‌ .

2- 12 قطعه‌ عکس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری.(20  قطعه عکس تمام‌ رخ‌ 4×3  برادرانی که از معافیت تحصیلی استفاده میکنند )

3- مدرکی‌ که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه‌ آنها را با توجه‌ به‌ مقررات‌ وظیفه‌ عمومی‌ مندرج در قسمت سوم صفحه 3 دفترچه راهنمای شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1391 (دفترچه شماره 1) مشخص‌ کند. (برای‌ برادران‌)

4- حکم‌ مرخصی‌ سالانه‌ یا موافقت‌ کتبی‌ و بدون‌ قید و شرط سازمان‌ متبوع‌ برای‌ کارمندان‌ دولت.

5-اصل‌ مدرک‌کاردانی‌ (فوق‌ دیپلم‌) و یا گواهی‌ مورد تأیید وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ وفناوری‌ یا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ و یا شورای‌عالی‌انقلاب‌ فرهنگی مبنی‌ براینکه‌ برحسب‌ ضوابط دوره‌ کاردانی‌ را تا 30/11/1391 به‌ پایان‌ رسانیده‌ باشد.


 

(۰) دیدگاه