همایش روند انقلاب، قوت ها و ضعف ها با حضور دکتر رحیم پور ازغدی

۳۹۴ بازدید

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می کند:
همایش روند انقلاب، قوت ها و ضعف ها
ویژه کلیه دانشجویان، کارکنان، اساتید و  اعضای محترم هیئت علمی
با حضور استاد حسن رحیم پور ازغدی
زمان: 5شنبه 19/11/91 ساعت9الی11صبح
مکان: بیمارستان قائم(عج) –  تالار شهید چمران
 

(۰) دیدگاه