خدمات مرکز مشاوره دانشجویی مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری در ترم جدید

۴۶۳ بازدید

 مرکز مشاوره دانشجویی ضمن تبریک آغاز ترم جدید تحصیلی از طریق مشاوره فردی، برگزاری کارگاه ها و همایش ها، نشریات، مشاوره الکترونیک، فعالیت های کارآفرینی و بخش پزشکی آماده ارائه خدمات به دانشجویان گرامی می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر از خدمات مذکور به مرکز مشاوره دانشجویی واقع در طبقه سوم ساختمان مرکزی(سرافرازان 9) مراجعه نمایید.

(۰) دیدگاه