جلسه شورای برنامه ریزی مرکز مشاوره با هدف بررسی روند فعالیت مرکز مشاوره تشکیل شد.

۴۵۱ بازدید

 این جلسه در روز چهارشنبه مورخ 25بهمن ماه 1391 با حضور آقای مهندس فاضل نسب معاون دانشجویی، حجت الاسلام گلستانی مدیر فرهنگی، مهندس امیری مدیر اداره کیفیت و بهره وری مخابرات خراسان رضوی، آقایان دکتر عبدخدایی و طالبیان اعضای محترم هیئت علمی گروه روانشناسی دانشگاه فردوسی ، خانم درگاهیان مسئول مرکز مشاوره و خانم علی نژاد مسئول امور فرهنگی دانشگاه برگزار شد. طبق دستور جلسه روند فعالیت مرکز مشاوره دانشجویی از اردیبهشت ماه 1391 مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای جلسه خانم درگاهیان مسئول مرکز مشاوره، خلاصه ای از فعالیت های کانون های مرکز مشاوره موسسه در ماه های اخیر ارائه کردند و هریک از اعضا پیشنهادات و انتقادات خود را به روند طی شده اظهار کردند.  طبق نظر همه اعضا روند طی شده موفق و موثر ارزیابی شد. اگرچه نیازمند تاکید بیشتر در برخی زمینه ها از جمله  برگزاری کارگاه هایی با هدف پیشگیری از آسیب و استفاده از نیروهای متخصص مشاوره خانواده است.
در ادامه آقای مهندس امیری توضیحاتی در زمینه آیین نامه کارآفرینی در دانشگاه ها و هدف این کانون در این موسسه ارائه کردند.
در پایان آقای دکتر عبدخدایی و آقای طالبیان آمادگی خود و مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی را در  زمینه همکاری های بیشتر جهت ارتقای بهداشت روان اعلام کردند.
 

(۰) دیدگاه