جشنواره مسابقات ورزشی دانشجویی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (غیردولتی – غیرانتفاعی )منطقه 4(خراسان رضوی،شمالی ،جنوبی)

۶۳۱ بازدید

برنامه اولین جشنواره مسابقات ورزشی دانشجویان موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی خراسان (مشهد-اسفندماه91)

بسکتبال برادران

دور اول مرحله مقدماتی

دور دوم مرحله مقدماتی

دور سوم مرحله مقدماتی

دوشنبه 21/12/1391

سناباد    -  بهار    ساعت      16

خاوران  -  اقبال   ساعت      17

خراسان -  شاندیز  ساعت      18

اسرار  استراحت

 

سه شنبه 22/12/1391

اسرار  - خراسان    ساعت      16

سناباد    -  اقبال     ساعت      17

خاوران  -  بهار     ساعت      18

شاندیز استراحت    

چهارشنبه 23/12/1391

اقبال    -  بهار      ساعت       16

اسرار  - شاندیز      ساعت      17

سناباد  -  خاوران    ساعت      18

خراسان استراحت        

 

پنج شنبه 24/12/1391                                         مرحله نیمه نهایی

  تیم اول گروه الف  - تیم دوم گروه ب         ساعت  17                تیم اول گروه ب – تیم دوم گروه الف  ساعت 18

جمعه 25/12/1391 

                  رده بندی       ساعت 17                                              فینال            ساعت  18

 

 

والیبال برادران

دور اول مرحله مقدماتی

دور دوم مرحله مقدماتی

دور سوم مرحله مقدماتی

شنبه 19/12/1391

سناباد     -  مطهر        ساعت 15:00

فردوس -  اقبال لاهوری ساعت  16:00

تابران     -  خراسان     ساعت 17:00

خاوران   -  استراحت

یکشنبه 20/12/1391

خاوران    -  خراسان    ساعت  16:40

سناباد     - اقبال لاهوری  ساعت 17:40

فردوس   -  مطهر       ساعت  18:40

تابران     -  استراحت

دوشنبه 21/12/1391

سناباد     -  فردوس     ساعت  15:00

مطهر     - اقباللاهوری  ساعت 16:00

خاوران    -  تابران       ساعت 17:00

خراسان  -  استراحت

سه شنبه 22/12/1391                                    مرحله نیمه نهایی

  تیم اول گروه الف  - تیم دوم گروه ب         ساعت  13                تیم اول گروه ب – تیم دوم گروه الف  ساعت  14

چهار شنبه 23/12/1391 

رده بندی       ساعت 10:30                                                       فینال          ساعت  11:30

 

 

بسکتبال خواهران

دور اول

دور دوم

دور سوم

دوشنبه 21/12/1391

تابران  - اقبال لاهوری      ساعت  13

سناباد -  شاندیز             ساعت   14

سه شنبه 22/12/1391

تابران  - سناباد              ساعت  13

شاندیز - اقبال لاهوری    ساعت   14

چهارشنبه 23/12/1391

تابران  - شاندیز             ساعت  13

سناباد -  اقبال لاهوری      ساعت   14

 

 

والیبال خواهران

پنجشنبه        17/12/1391

 

جمعه         18/12/1391

 

اقبال لاهوری- سناباد     ساعت 16:15

عطار  - تابران           ساعت 17:00

سناباد  - تابران            ساعت  16:15

کاویان – اقبال لاهوری   ساعت 17:00

 

 

شنبه 19/12/1391

 

یکشنبه 20/12/1391

 

دوشنبه 21/12/1391

 

عطار  - سناباد           ساعت  10:30

حکمت رضوی  - توس   ساعت 11:30

کاویان – تابران           ساعت 12:30

خراسان –خاوران         ساعت 13:30

اقبال لاهوری- تابران    ساعت  12:30

حکمت رضوی  - خاوران  ساعت13:30

خراسان - توس            ساعت 14:30

عطار  - کاویان           ساعت 15:30

 

اقبال لاهوری- عطا     ساعت  11:00

کاویان  - سناباد          ساعت  12:00

توس –خاوران           ساعت 13:00

حکمت رضوی- خراسان  ساعت  14:00

سه شنبه 22/12/1391                                  مرحله نیمه نهایی

  تیم اول گروه الف  - تیم دوم گروه ب         ساعت  10:30              تیم اول گروه ب – تیم دوم گروه الف  ساعت  11:30

چهار شنبه 23/12/1391 

رده بندی                 ساعت 08:00                                                        فینال             ساعت  09:00

 

 

 

 

تنیس روی میز برادران        چهارشنبه      16/12/1391   ساعت 08:00    نبش سناباد 12- سالن شهید عابدی

بدمینتون برادران               سه شنبه        22/12/1391  ساعت  08:00    چهار راه دانشجو- سالن شهید کاظمیان

شنا برادران                     سه شنبه        22/12/1391  ساعت  08:00    بلواررضوی-رضوی32- مجتمع آبی سازمان

                                                                                                                        آب(پشت هتل پردیسان)

شطرنج برادران                سه شنبه        22/12/1391  ساعت  09:00     نبش سناباد 12- سالن شهید عابدی  

 

 

 

تنیس روی میز خواهران        یکشنبه      20/12/1391   ساعت 11:00    نبش سناباد 12- سالن شهید عابدی

بدمینتون خواهران             چهارشنبه        23/12/1391  ساعت  08:00    چهار راه دانشجو- سالن شهید کاظمیان

 شنا خواهران                    دو شنبه        21/12/1391  ساعت  08:00    بلواررضوی-رضوی32- مجتمع آبی سازمان

                                                                                                                        آب(پشت هتل پردیسان)

   شطرنج خواهران             یک شنبه       20/12/1391  ساعت  09:00     نبش سناباد 12- سالن شهید عابدی  

 

 

ü      با توجه به تعداد کم شرکت کنندگان در رشته های تکواندو و کاراته (خواهران و برادران) این مسابقات برگزار نمی گردد.

 

آدرس سالن برگزاری مسابقات بسکتبال:

بلوار سجاد –خیابان حامد شمالی – حامد شمالی 12- مجموعه ورزشی سجاد-خانه بسکتبال

 

آدرس سالن برگزاری مسابقات فوتسال ، والیبال برادران و والیبال خواهران:قاسم آباد-بلوار شاهد-چهارراه ورزش به سمت چهارراه مخابرات-اولین سه راه سمت راست-خیابان مروارید-مجموعه ورزشی گارگران شماره2

 

 

دبیرخانه کمیته تربیت بدنی و امورورزشی منطقه4

                                                                                                                           موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی

(۰) دیدگاه