کارگاه آشنایی با بورس و روش های سرمایه گذاری برگزار شد

۴۴۸ بازدید

این کارگاه در تاریخ 10 اردیبهشت ماه 92 توسط آقای مهندس رسیده در محل سالن اجتماعات موسسه برگزار شد. در این کارگاه مباحثی چون مفاهیم اصلی در بورس، روش های سرمایه گذاری و نحوه تحلیل شرایط بورس مطرح شد. این کارگاه توسط کانون کارآفرینی مرکز مشاوره دانشجویی و با هدف افزایش توان مدیریت مالی دانشجویان برگزار شد.

(۰) دیدگاه