اهدای احکام انجمن علمی گروه آموزشی عمران

۴۱۶ بازدید

جلسه اهدای احکام انجمن علمی گروه آموزشی عمران ، روز چهارشنبه 10/2/92 ساعت 10 صبح به مدت 40 دقیقه در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید .
بیان موضوعاتی از طرف جناب آقای مهندس فاضل نسب معاونت محترم دانشجویی وجناب آقای دکتر قیامی  مدیر گروه عمران از جمله:
1-    ارائه برنامه مشخص , ساده و قابل اجرا
2-    برگزاری کارگاه های آموزشی
3-    برگزاری همایش های مرتبط با عمران
4-    بازدید های مرتبط
5-    ایجاد شاخه دانشجویی انجمن علمی عمران
6-    نشریه
7-    فعال سازی کمیته ها و گسترش آنها

که پس از بیان مطالب فوق و مشخص شدن اهداف انجمن و همچنین بیان نظراتی از طرف اعضا ،احکام دانشجویان منتخب  توسط مسئولین داده شد.

شرکت کنندگان:
1.    معاونت محترم دانشجویی  ومدیرطرح وبرنامه جناب آقای مهندس فاضل نسب
2.    مدیر گروه عمران جناب آقای  دکتر قیامی
3.    مسئول امور دانشجویی    خانم مهندس صایری
4.    اعضای انجمن علمی عمران :
1-    مصطفی داوری
2-    محمد رضا رمضانی
3-    فرید زارعی
4-    علیرضا شانه چی
5-    احمد صادقی
6-    مسعود غفاریان
7-    علی اصغر نوروزی
 

(۰) دیدگاه