انتخاب دبیر انجمن علمی گروه آموزشی عمران

شنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۲
۴۶۱ بازدید

با توجه به جلسه ای که با شرکت تمامی اعضای انجمن علمی عمران در روز شنبه مورخه  14/02/1392 در محل اتاق انجمن صورت پذیرفت  دبیر انجمن طبق آیین نامه  توسط رای گیری بین اعضای انجمن انتخاب شد
دبیر انجمن آقای مصطفی داوری با شماره دانشجویی 9115511006  با5 رای از 7 رای  جهت دبیری انجمن علمی عمران انتخاب گردید
اعضای شرکت کننده:
1.    علی اصغر نوروزی
2.    مصطفی داوری
3.    علیرضا شانه چی
4.    مسعود غفاریان
5.    احمد صادقی
6.    محمد رضا رمضانی
7.    فرید زارعی

(۰) دیدگاه