جلسه هئیت موسس انجمن علمی گروه آموزشی شهرسازی برگزار گردید

شنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۲
۴۷۵ بازدید

شرح خبر : زمان: یکشنبه 22/2/91
شروع جلسه ساعت:11
مدت زمان:60 دقیقه
با حضور معاونت محترم دانشجویی ومدیر طرح وبرنامه جناب آقای مهندس فاضل نسب و جناب آقای مهندس فیوجی مدیر گروه شهرسازی و آقای جواد گلستانی کارشناس اموردانشجویی و اعضای هیئت موسس انجمن علمی  گروه شهرسازی در دفتر ریاست دانشگاه تشکیل گردید.
مطالب مطرح شده:
1-    آقای مهندس فاضل نسب در خصوص آئین نامه انجمن های علمی و اهمیت حضور فعال دانشجویان در صحنه های علمی مطالبی را بیان نمودند.
تصمیمات اتخاذ شده:
1-    اطلاعیه ثبت نام دانشجویان علاقمند جهت کاندید شدن در انجمن علمی صادر شود(با قید ضوابط ).
2-    تا استقرار کامل انجمن علمی ، هئیت موسس با هماهنگی معاونت محترم دانشجویی وآقای مهندس فیوجی اقدامات لازم را انجام دهند.
اسامی هیئت موسس به شرح ذیل می باشد:
    نام و نام خانوادگی    مقطع تحصیلی    شماره دانشجویی
1        فرهاد محمد یاری     کارشناسی ناپیوسته    9114319108
2    بنفشه بهرامی نیا    کارشناسی ناپیوسته    9114319088
3    احمد دارابی    کارشناسی پیوسته    9114319010
4    رضا عدالتی    کارشناسی پیوسته    9114319069
5    الهام عباسی نیازآبادی    کارشناسی پیوسته    9114319019
6    سیده عالیه حسینی    کارشناسی پیوسته    9114319083


 

(۰) دیدگاه