اهدای احکام انجمن علمی گروه آموزشی برق

۴۸۴ بازدید

جلسه اهدای احکام انجمن علمی گروه آموزشی برق ، روز چهارشنبه 31/2/92 ساعت 10 صبح به مدت یک ساعت در دفتر ریاست دانشگاه برگزار گردید.
بیان موضوعاتی از طرف جناب آقای مهندس فاضل نسب معاونت محترم دانشجویی ومدیر طرح وبرنامه وجناب آقای دکتر نبوی  مدیر گروه برق از جمله:

1.           ارائه برنامه مشخص , ساده و قابل اجرا

2.           گزارش از عملکرد قبلی انجمن علمی برق توسط دانشجویان

3.           گزارش های کتبی و تصوری فعالیت های انجمن برق

4.           برگزاری کارگاه های آموزشی

5.           برگزاری همایش ها

6.           ایجاد شاخه دانشجویی انجمن علمی برق کشور

7.            راه اندازی نشریه گروه برق

8.            فعال سازی کمیته ها و گسترش آنها

9.            معرفی دبیر انجمن علمی       

که پس از بیان مطالب فوق و مشخص شدن اهداف انجمن و همچنین بیان نظراتی از طرف اعضا ،احکام دانشجویان منتخب  توسط مسئولین داده شد.

شرکت کنندگان:

1-معاون محترم دانشجویی  ومدیرطرح وبرنامه جناب آقای مهندس فاضل نسب 

2-مدیر گروه برق  جناب آقای  دکتر نبوی

3-    مسئول امور دانشجویی    خانم مهندس صایری

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

1.       

احسان جعفری طرقی

9010188052

2.       

محمد رضا سند گل

9010188010

3.       

عماد استادی مقدم

9010188058

4.       

محسن حیدر پور سکه

9010188075

5.       

حسن ملایی معروف

9010188054

6.       

مجتبی حسین پور

9010188068

7.       

محمود معراجی نسب

9010188066

(۰) دیدگاه