کسب مقام نایب قهرمانی در رشته کشتی آزاد توسط آقای عطاالله نادری دانشجوی رشته تکنولوژی معماری

۴۳۷ بازدید

در این مسابقات که تعداد  زیادی از دانشجویان موسسات آموزش عالی حضور داشتند ،مسابقات در سطح بالایی برگزار گردید و با توجه به زحمات وتلاش های دانشجوی محترم وهمکاری جناب آقای رضا زاده مربی تیم موسسه و همچنین حمایت  معاون محترم دانشجویی مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری جناب آقای مهندس فاضل نسب،آقای عطا الله نادری دانشجوی رشته تکنولوژی معماری به شماره دانشجویی 9110041007    توانست مقام نایب  قهرمانی این مسابقات را که 6 نفر از دانشجویان سایر مؤسسات  به مرحله نهایی رسید بودند را در رشته کشتی آزاد  وزن 120 کیلو گرم کسب نماید9110041007

 

(۰) دیدگاه