کسب مقام قهرمانی در رشته کشتی آزاد توسط آقای محمد جوادی راد دانشجوی رشته تکنولوژی ساخت وتولید

يك شنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۲
۵۶۴ بازدید

در این مسابقات که تعداد زیادی از دانشجویان موسسات آموزش عالی حضور داشتند ،مسابقات در سطح بالایی برگزار گردید و با توجه به زحمات وتلاش های دانشجوی محترم وهمکاری جناب آقای رضا زاده مربی تیم موسسه و حمایت های معاون محترم دانشجویی مؤسسه آموزش عالی اقبال لاهوری جناب آقای مهندس فاضل نسب،آقای محمد جوادی راد دانشجوی رشته تکنولوژی ساخت و تولید به شماره دانشجویی 9110101111    توانست مقام قهرمانی این مسابقات را که درمرحله نهای 9 نفر از دانشجویان سایر مؤسسات حضور داشتند را در رشته کشتی آزاد  وزن 96 کیلو گرم کسب نماید.

(۰) دیدگاه