کسب دو مقام اولی و سومی توسط تیم اقبال کانکریت در دومین دوره مسابقات بتن های هدفمند کشور

۴۷۰ بازدید

در دومین دوره مسابقات بتن هدفمند در منطقه شمال کشور برگزار گردید که طی آن40تیم دانشجویی از دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در دو بخش خمشی و فشاری با یکدیگر به رقابت پرداختند.

رده خمشی :

رتبه اول: تیم موسسه غیردولتی- غیرانتفاعی اقبال لاهوری (خراسان رضوی)

رتبه دوم:تیم دانشکده فنی وحرفه ای امام محمدباقر علیه السلام ساری

رتبه سوم: تیم آرشام از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

رده فشاری مکعبی و استوانه ای:

 رتبه اول: تیم آرشاویر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

رتبه دوم: تیم آرشام از دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

رتبه سوم: تیم موسسه غیردولتی- غیرانتفاعی اقبال لاهوری( خراسان رضوی)

اسامی تیم اقبال کانکریت : حسین ایرانیان - علی ایزدپناه طوسی- محمّدرضا مروّجان- علی عرفانیان سلیم- حجت توکلی

(۰) دیدگاه