مشارکت دانشجویان در طرح های پژوهشی و تجربی مدیریت شهری شهرداری مشهد تسهیل شد.

شنبه ۹ شهريور ۱۳۹۲
۴۰۹ بازدید

در نتیجه نشست مسئولین موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و بخش مشاوران جوان شهرداری مشهد در  روز سوم شهریور ماه 1392 و امضاء تفاهم نامه همکاری دو مجموعه ازین پس دانشجویان علاقمند و با انگیزه موسسه می توانند از فرصت هایی جهت ارتقاء تجارب پژوهشی و عملی در زمینه رشته تحصیلی خود بهره گیرند. از نتایج این تفاهم نامه می توان به فرصت های مشارکت دانشجویان در نشست ها، همایش ها، طرح های پژوهشی، بازدیدهای علمی و ... اشاره کرد. این فرصت می تواند زمینه ساز مسیری روشن برای پیشرفت دانشجویان پیگیر و علاقمند باشد.
دانشجویان علاقمند می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به مرکز مشاوره دانشجویی موسسه مراجعه نمایند.

کانون کارآفرینی مرکز مشاوره دانشجویی
 

(۰) دیدگاه