ثبت نام عمره دانشگاهیان 93-92

۲۲۳ بازدید

: ثبت نام عمره از تاریخ 5/8/92 آغاز و تا تاریخ 15/8/92 ادامه خواهد داشت . جهت ثبت نام به سایت www.labbayk.com مراجعه نمایید.
 قرعه کشی در تاریخ 19/8/92و20/8/92 ،توسط نماینده ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در استان محل تحصیل و به صورت سیستمی انجام خواهد شد و نتیجه از طریق سایت و پیام کوتاه به اطلاع برگزیدگان خواهد رسید .
 

(۰) دیدگاه