برگزاری جلسه توجیهی اعضای هیئت موسس انجمن علمی گروه شهرسازی

۴۶۸ بازدید

در روز شنبه مورخ92/8/11 جلسه توجیهی  اعضای هیئت موسس انجمن علمی گروه شهرساری با حضور معاون محترم دانشجویی آقای مهندس فاضل نسب و مدیر گروه شهرسازی آقای مهندس خواجوی و  کارشناس امور دانشجویی آقای قاسمی و اعضای هیئت موسس انجمن علمی  برگزار گردید.
دراین جلسه اهداف ورویکردها وبرنامه های آتی انجمن وهمچنین فرایند  برگزاری انتخابات واستقرار شورای انجمن علمی شهرسازی بررسی وتصمیمات لازم اتخاذ شد.
 
اعضا هیئت موسس انجمن علمی گروه شهرسازی:
  آقای رضا عدالتی               شماره دانشجویی        9114319069
  آقای محسن میرزایی         شماره دانشجویی           9114319105
  آقای فرهاد محمدیاری           شماره دانشجویی        9114319107
  خانم سارا امامی                  شماره دانشجویی        9114319017
  خانم فرناز هنری                  شماره دانشجویی         9114319020 ( دبیر)
 
 

(۰) دیدگاه