آغاز جشنواره ازدواج دانشجویی مجردین ومتاهلین

۴۱۷ بازدید

آغاز جشنواره ازدواج دانشجویی مجردین ومتاهلین
دانشجویان عزیز میتوانند با رجوع به سایت nahad.mums.ac.ir در جشنواره ازدواج دانشجویی  سال 92-93 ثبت نام نمایند . 

(۰) دیدگاه