بیمه درمان تکمیلی دانشجویی

۴۲۶ بازدید

بیمه درمان تکمیلی دانشجویی
دانشجویان محترم در صورت برخورداری از بیمه پایه(خدمات درمانی ،تامین اجتماعی ،...)میتوانند از
 بیمه درمان تکمیلی استفاده نمایند .
بیمه درمان تکمیلی درصورت به حد نصاب رسیدن دانشجویان متقاضی انجام می گردد.
دانشجویان متقاضی بیمه تکمیلی جهت تحویل مدارک به امور دانشجویی مراجعه نمایند.
مدارک مورد نیاز:
1-   1 قطعه عکس4*3
2-    کپی شناسنامه (صفحه اول)
3-   کپی کارت ملی
4-   کپی کارت دانشجویی

جهت مشاهده موارد تحت پوشش اینجا کلیک نمائید

(۰) دیدگاه