بیمه درمان تکمیلی دانشجویی

يك شنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۲
۴۸۵ بازدید

بیمه درمان تکمیلی دانشجویی
دانشجویان محترم در صورت برخورداری از بیمه پایه(خدمات درمانی ،تامین اجتماعی ،...)میتوانند از
 بیمه درمان تکمیلی استفاده نمایند .
بیمه درمان تکمیلی درصورت به حد نصاب رسیدن دانشجویان متقاضی انجام می گردد.
دانشجویان متقاضی بیمه تکمیلی جهت تحویل مدارک به امور دانشجویی مراجعه نمایند.
مدارک مورد نیاز:
1-   1 قطعه عکس4*3
2-    کپی شناسنامه (صفحه اول)
3-   کپی کارت ملی
4-   کپی کارت دانشجویی

جهت مشاهده موارد تحت پوشش اینجا کلیک نمائید

(۰) دیدگاه