قابل توجه دانشجویانی که جهت تست سلامت مراجعه نکرده اند

۴۲۱ بازدید

 با توجه به اهمیت طرح غربالگری سلامت جسم دانشجویان ورودی جدید و نقص پرونده سلامت، خواهشمند است کلیه دانشجویانی که جهت انجام معاینات پزشکی مراجعه نکرده اند در اسرع وقت به مرکز مشاوره دانشجویی- طبقه سوم ساختمان مرکزی اتاق 302 مراجعه نمایند. 

(۰) دیدگاه