تشکیل کمیته تربیت بدنی و ورزش

۵۲۹ بازدید

تشکیل کمیته تربیت بدنی و ورزش
کمیته تربیت بدنی و ورزش با ساختار زیر در ساعت 11 مورخ 28/8/92 در حوزه مدیریت اولین جلسه خود را برگزار کرد در این جلسه  آقای مهندس فاضل نسب در خصوص اهداف ،رویکردها،فعالیت های ورزشی در حوزه ورزش همگانی و ورزش قهرمانی مطالب مهمی بیان نمودند سپس هریک از اعضاء پیشنهاداتی در جهت بهبود وضعیت ورزشی در دانشگاه ارائه کردند.
اسامی اعضای کمیته:
1- آقای مهندس محمد فاضل نسب معاون دانشجویی- رئیس کمیته تربیت بدنی و ورزش
2- آقای باقر رضا زاده گلی مسئول تربیت بدنی برادران- عضو کمیته
3- خانم سلیمانی مسئول تربیت بدنی خوهران -عضو کمیته
4- خانم اکرم حامد صابری کارشناس امور دانشجویی- عضو کمیته
5- آقای جواد گلستانی کارشناس امور دانشجویی -عضو کمیته
6- آقای محمد رضا سند گل نماینده بسیج دانشجویی -عضو کمیته
7- آقای غفور نماینده رشته ورزشی والیبال -عضو کمیته
8- آقای مدنی نماینده رشته ورزشی بسکتبال -عضو کمیته
9- آقای بهروز سیفی نماینده رشته ورزشی فوتسال -عضو کمیته
موارد بررسی شده در جلسه:
1-تهیه و تنظیم یک تقویم ورزشی جهت رشته های ورزشی فعال در مؤسسه
2- تهیه و تنظیم   پیش نویس آیین نامه تربیت بدنی
3-تعیین یک مناسبت ورزشی در سال به عنوان تجلیل از ورزشکاران قهرمان
4- توسعه و ترویج ورزش همگانی
5-برگزاری جلسات تمرینی منظم تیم های ورزشی همچون تیم فوتسال،والیبال،بسکتبال جهت آمادگی هر چه بیشتر
6- اطلاع رسانی مسابقات  از طریق درج در سایت مؤسسه و همچنین از طریق  پیام کوتاه
7- ایجاد ایمیل جهت رشته های ورزشی به منظور ارتباط هرچه بهتر دانشجویان با مسئولین مربوطه
8- انتخاب آقای سند گل به عنوان  دبیر جلسه
9- زمان جلسه بعدی کمیته در تاریخ 26/09/92 خواهد بود

 


 

(۰) دیدگاه