برگزاری همایش " من مراقبم، شما چطور؟"

۴۳۱ بازدید

همایش " من مراقبم شما چطور؟" در روز سه شنبه 12/9/92 با حضور آقای دکتر حسین پور، کارشناس ایدز استان خراسان رضوی برگزار شد. هدف اصلی این همایش افزایش آگاهی دانشجویان از بیماری ایدز، راه های انتقال و راه های پیشگیری از ایدز بوده است.

(۰) دیدگاه