همایش موفقیت وآرامش

۵۲۹ بازدید

همایش " موفقیت وآرامش " در تاریخ پنج شنبه 21/9/92ساعت 12الی 14  با حضور جمعی از مسئولین وکارکنان ودانشجویان موسسه در سالن اجتماعات برگزار گردید . اکنون به بیان خلاصه ای از نکات مطرح شده توسط استاد حورایی در همایش " موفقیت و آرامش " می پردازیم :

نکته اول :علل اضطراب و ناآرامی و راههای مقابله با آن عبارت است از :

1-قضاوت         راه حل :حمل برصحت

2- تصور شکست     راه حل: تصور موفقیت

نکته دوم  :موفقیت به 2 تلاش نیاز دارد تلاش ذهنی ( مثبت اندیشی ) و تلاش جسمی (فعالیت عملی برای انجان آن عمل)

نکته سوم :مدیریت فکر به مدیریت احساس و نهایتا به مدیریت رفتار وگفتار می انجامد . (ریشه هر اضطرابی فکر بد است)

نکته چهارم :یا قدمی برندار  ،یا اگر برداشتی ، ابتدا ذهنیت مثبت را برای خودت تصور کن.

نکته پنجم :ازبین تمام عواملی که باعث جذب رحمت خداوند می شود ، حسن ظن به خداست.

نکته ششم :توکل به خدا ، مهم ترین عامل موفقیت است .

نکته هفتم :از بین تمام عواملی که باعث دور شدن رحمت خداوند می شود سوءظن به خداست  ، هر حرف منفی،سوءظن به خداست و سوءظن به خدا گناه کبیره است.

نکته هشتم :به تاخیر انداختن کارهای غیر اضطراری و مهم، باعث فوریت پیدا کردن کارها و ایجاد اضطراب وآرامش می شود .

نکته نهم : مقایسه اموری که خداوند به آنها بها و ارزش نمی دهد اضطراب زا است

نکته دهم : با دوستانی معاشرت کنید که به چیزهایی بها می دهند که خدا به آن بها می دهد (مجاورت ،مشابهت می آورد )

نکته یازدهم : پیامبر (ص)  فرمودند :در امور مادی،  خودت را با پایین تر از خودت و در امور معنوی خودت را با بالا تر از خودت مقایسه کن.

 نکته دوازدهم : توکل یعنی احساس پشتیبانی شدن از ناحیه ی خداوند و اعتماد کردن به او .

(۰) دیدگاه