تقدیر از دانشجویان فعال در مرکز مشاوره دانشجویی

۵۳۳ بازدید

 به پاس فعالیت های خالصانه جمعی از دانشجویان در مرکز مشاوره دانشجویی در مراسم هفته پژوهش از ایشان تقدیر و تشکر شد. این دانشجویان در کانون های مختلف مرکز مشاوره در جهت ارتقاء بهداشت روان دانشجویان فعالیت می کنند.

خانم فهیمه کلاته                   شماره دانشجویی           8910090009
خانم فاطمه نورسراب             شماره دانشجویی         8910090038
خانم مونا کافی                      شماره دانشجویی       9010051008
خانم شکوفه داوودی              شماره دانشجویی       8910090037
خانم مهرناز مهرزادی           شماره دانشجویی        8910090044
خانم مولود کاظم زاده           شماره دانشجویی         9110070043
خانم گلنوش انسان                شماره دانشجویی        9110019027

آقای فرید غفوریان               شماره دانشجویی         9110061116
اقای نوید تیرگانی                   شماره دانشجویی     9010144034
آقای ایمان سادات                  شماره دانشجویی       9110061104
آقای علی فدایی وطن             شماره دانشجویی        9113083111
آقای حسن اکرمی                  شماره دانشجویی       8810090057
 

(۰) دیدگاه