کارگاه مدیریت خشم در روز چهارشنبه 20 آذرماه 1392 برگزار شد.

سه شنبه ۳ دي ۱۳۹۲
۴۵۰ بازدید

کارگاه مدیریت خشم با هدف افزایش کنترل بر هیجانات به ویژه خشم توسط خانم درگاهیان مسئول مرکز مشاوره دانشجویی برگزار شد. در این کارگاه که در تاریخ 20 آذر ماه 1392 برگزار شد، مفهوم خشم، راه‌های کوتاه مدت و بلندمدت موثر در مدیریت خشم بیان شد.
 

(۰) دیدگاه