جدول آزمون های اینترنتی جشنواره ازدواج دانشجویی

چهار شنبه ۱۱ دي ۱۳۹۲
۴۵۴ بازدید

جدول آزمون های اینترنتی جشنواره ازدواج دانشجویی به شرح زیر می باشد :

جدول آزمون های اینترنتی ویژه متاهلین

آزمون

تاریخ

شماره 1

چهارشنبه  13 / 9 /92

شماره 2

چهار شنبه  27 / 9 /92

شماره 3

چهار شنبه  30 / 11 /92

شماره 4

چهارشنبه14/12/92

 

 

جدول آزمون های اینترنتی ویژه مجردین

آزمون

تاریخ

شماره 1

دو شنبه  11 / 9 /92

شماره 2

دو شنبه  28 / 11 /92

شماره 3

دوشنبه    12 / 12 /92

 
(۰) دیدگاه