دانشجویان واساتید برای انصراف از حج عمره دانشگاهیان به سایت لبیک مراجعه نمایند

۳۹۳ بازدید

دانشجویان واساتید برای انصراف از حج عمره دانشگاهیان به سایت لبیک مراجعه نمایند .
آن دسته از دانشگاهیان که پس از افتتاح حساب اولیه و حتی پس از تکمیل موجودی از اعزام به عمره منصرف شده اند، می توانند با مراجعه به سایت لبیک از لینک مربوط به انصراف وارد شده و با استفاده از کد ملی و شماره شناسنامه و کد رهگیری انصراف خود را ثبت کنند و برگه انصراف خود را به نماینده ستاد عمره در دانشگاه تحویل دهند .
http://www.Labbayk.ir
   
 

(۰) دیدگاه