دانشجویان واساتید برای انصراف از حج عمره دانشگاهیان به سایت لبیک مراجعه نمایند

چهار شنبه ۲۵ دي ۱۳۹۲
۴۳۳ بازدید

دانشجویان واساتید برای انصراف از حج عمره دانشگاهیان به سایت لبیک مراجعه نمایند .
آن دسته از دانشگاهیان که پس از افتتاح حساب اولیه و حتی پس از تکمیل موجودی از اعزام به عمره منصرف شده اند، می توانند با مراجعه به سایت لبیک از لینک مربوط به انصراف وارد شده و با استفاده از کد ملی و شماره شناسنامه و کد رهگیری انصراف خود را ثبت کنند و برگه انصراف خود را به نماینده ستاد عمره در دانشگاه تحویل دهند .
http://www.Labbayk.ir
   
 

(۰) دیدگاه