اطلاعیه مهم شماره 15 ستاد عمره دانشجویی خراسان رضوی

۳۸۵ بازدید

مجوزهای خروج از کشور دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند به تدریج در حال صادر شدن است ، دانشجویان محترم به قسمت اخبار استان خراسان رضوی در سایت((www.labbayk.com مراجعه نمایند.

(۰) دیدگاه