اطلاعیه مهم شماره 15 ستاد عمره دانشجویی خراسان رضوی

شنبه ۲۸ دي ۱۳۹۲
۴۲۷ بازدید

مجوزهای خروج از کشور دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده می کنند به تدریج در حال صادر شدن است ، دانشجویان محترم به قسمت اخبار استان خراسان رضوی در سایت((www.labbayk.com مراجعه نمایند.

(۰) دیدگاه