گزارش جلسه اهداء احکام انجمن علمی شهرسازی

۴۰۱ بازدید

گزارش جلسه اهداء احکام انجمن علمی شهرسازی   

موضوع جلسه : اهداء احکام اعضاء جدید انجمن علمی شهرسازی

حاضرین در جلسه :

جناب آقای مهندس فاضل نسب  معاون دانشجویی و رئیس کمیته نظارت و حمایت از انجمن های علمی

جناب آقای مهندس خواجوی   مدیر  گروه شهرسازی

جناب آقای مهندس قاسمی  کارشناس اموردانشجویی و مسئول  پیگیری انجمن ها علمی اعضاء انجمن علمی شهرسازی

توضیحات :

جلسه در روزشنبه مورخ 28/10/92 برگزار گردید.

در ابتدا جلسه جناب آقای مهندس فاضل نسب سخنانی در موارد زیر برای اعضاء حاضر در جلسه فرمودند:

-         معرفی کمیته ها در انجمن و کارهایی که کمیته ها می توانند انجام دهند.

-         نحوه ی برقراری ارتباط با صنعت

-         برگزاری سمینار

-         مسابقات مرتبط با رشته شهرسازی

-         برگزاری کنفرانس ها

گزیده از صحبت های جناب آقای مهندس خواجوی :

-         راهنمایی در مورد کارهای لازمی که اعضاء محترم انجمن باید انجام دهند.

-         اعلام برنامه های لازم برای انجمن

-         نحوه ارتباط با صنعت

و باز نمودن حساب بانکی برای انجمن علمی شهرسازی

و در انتهای جلسه احکام اعضاء محترم انجمن علمی با حضور جناب آقای دکتر نوعی اهداء گردید.

 


 

(۰) دیدگاه