کارگاه سه روزه ایده پردازی با موضوع استقبال از بهار برگزار شد.

۴۴۶ بازدید

در پی فراخوان استقبال از بهار، کارگاه سه روزه ایده پردازی در زمینه طرح های مدیریت شهری و المان های نوروزی در روزهای اول، دوم و سوم بهمن توسط مرکز مشاوره دانشجویی با همکاری گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد برگزار شد. قبل از برگزاری کارگاه در روز شنبه 28 دی ماه 92 جلسه توجیهی در زمینه طرح های نوروزی برگزار شد.
در ابتدای روز اول کارگاه آقای مهندس علیپور کارشناس ارشد کارآفرینی متخصص در زمینه برگزاری دوره های استارت آپ ویکند سخنانی را در زمینه ایده پردازی و ویژگی های دوره های استارت اپ ارائه کردند. پس از آن 36 نفر از دانشجویان ایده های خود را ارائه کرده و همه شرکت کنندگان به یک یک آن ها رای دادند. 8 عدد از ایده هایی که بیشترین رای را آوردند به عنوان ایده های محوری انتخاب شدند. بقیه دانشجویان در راستای اجرای آن ها گروهبندی شدند. عصر روز اول 8 گروه کار خود را بر ایده ها آغاز کردند.
در روز دوم تمامی گروه ها مشغول نهایی سازی ایده ها و ترسیم آن ها بودند. عصر روز دوم آقای مهندس چوپانیان مهندس فناوری اطلاعات و متخصص چابک سازی مطالبی را در این زمینه جهت پیشبرد بهتر کار دانشجویان ارائه کردند.
در روز سوم کارگاه فرآیند نهایی کردن طرح ها در جریان بود. دانشجویان فرصت کمی تا تکمیل نهایی کارگاه داشتند. در نهایت تا آخر کارگاه طرح تعداد  13 المان و 18 ایده مدیریت شهری آماده ارائه شده بود. عصر روز سوم بهمن ماه داوری طرح ها و ایده های نهایی شده با حضور ریاست دانشگاه جناب آقای دکتر نوعی، جناب آقای مهندس شریف عضو هیئت علمی گروه معماری، جناب آقای مهندس عرفان مدیریت امور هنری شهرداری مشهد، خانم درگاهیان مسئول مرکز مشاوره موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری و آقای عطایی نژاد مسئول سایت ایده شهر شهرداری مشهد انجام شد.
تعداد 5 گروه از دانشجویان به عنوان گروه های برتر برگزیده شدند.
طرح های تمامی دانشجویان در صورت تمایل اعضا  جهت شرکت در جشنواره  استقبال از بهار به خانه هنرمندان و یا مدیریت امور هنری ارسال  می شود.

 

(۰) دیدگاه